ἀποστοματίζω (apostomatizô)

da ἀπό ed una (presunta) parola derivativa da στόμα
Numero Strong: G653
verbo

1) recitare a memoria
   1a) ripetere qualcosa a un alunno affinché lo memorizzi
2) assediare di domande, catechizzare, e così fare rispondere, provocare a parlare

ἀποστοματίζειν: att. pres. inf.

(+αὐτός) fare parlare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω