ἀποστρέφω (apostrefô)

da ἀπό e στρέφω
TDNT - 7: 719,1093
Numero Strong: G654
verbo

1) girare via
   1a) rimuovere una cosa da qualcuno
   1b) sedurre qualcuno ad abbandonare la fedeltà ad un altro, perveritre
   1c) cercare di disertare
2) voltare, ritornare, riportare
   2a) di mettere una spada nel suo fodero
   2b) di Giuda che restituisce i soldi al tempio
3) girarsi, voltarsi, ritornare
4) girarsi da, voltare le spalle, abbandonare

ἀπεστράφησάν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀποστραφῇς: 2sing. pass. aor. cong.
ἀποστρέφειν: att. pres. inf.
ἀποστρεφόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀποστρεφομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀποστρέφοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀποστρέψει: 3sing. att. fut. ind.
ἀπόστρεψον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀποστρέψουσιν: 3pl. att. fut. ind.

(+ἐν ὁ) convertire: 1
abbandonare: 1
allontanare: 1
distogliere: 1
riporre: 1
sovvertire: 1
voltare spalleggiare: 3
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω