ἀποτίθημι (apotithêmi)

da ἀπό e τίθημι
Numero Strong: G659
verbo

1) togliere, mettere via

ἀπέθεντο: 3pl. med. aor. ind.
ἀπέθετο: 3sing. med. aor. ind.
ἀποθέμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποθέσθαι: med. aor. inf.
ἀπόθεσθε: 2pl. med. aor. imptv.
ἀποθώμεθα: 1pl. med. aor. cong.

(+σύ) spogliare: 1
bandire: 1
deporre: 4
gettare via: 1
mettere: 1
sbarazzare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω