ἀποτάσσομαι (apotassomai)

voce media da ἀπό e τάσσω
TDNT - 8: 33,*
Numero Strong: G657
verbo

1) mettere separatamente, separare
   1a) separarsi, ritirarsi da qualcuno
      1a1) congedarsi, dire addio
   1b) rinunciare, abbandonare

ἀποταξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποτάξασθαι: med. aor. inf.
ἀποτάσσεται: 3sing. med. pres. ind.

congedare: 1
prendere commiato: 3
rinunciare: 1
salutare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω