ἀπρόσιτος (aprositos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da un comparativo di πρός e eimi (andare)
Numero Strong: G676
aggettivo

1) inaccessibile, inavvicinabile, a cui nessuno si può avvicinare

ἀπρόσιτον: acc. sing. neut.

inaccessibilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω