ἀθετέω (atheteô)

da una composta da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da τίθημι
TDNT - 8: 158,1176
Numero Strong: G114
verbo

1) scartare, mettere a parte, trascurare
2) contrastare l'efficacia di una cosa, annullare, fare vuoto, frustrare
3) rigettare, rifiutare, disdegnare

ἀθετεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀθετεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ἀθετῆσαι: att. aor. inf.
ἀθετήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀθετήσω: 1sing. att. fut. ind.
ἀθετοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀθετῶ: 1sing. att. pres. ind.
ἀθετῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠθέτησαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) dire di no: 1
abbandonare: 1
annientare: 1
annullare: 3
disprezzare: 3
respingere: 4
rifiutare: 2
trasgredire: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω