ἀσύνθετος (asunthetos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da συντίθεμαι
Numero Strong: G802
aggettivo

1) non composto, semplice
2) che rompe il patto, infedele

ἀσυνθέτους: acc. pl. masc.

slealtà: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω