ἀστήρικτος (astêriktos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da στηρίζω
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: G793
aggettivo

1) instabile

ἀστήρικτοι: nom. pl. masc.
ἀστηρίκτους: acc. pl. femm.

instabilità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω