ἀστατέω (astateô)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da ἵστημι
TDNT - 1: 503,86
Numero Strong: G790
verbo

1) vagare, vagare senza una dimora fissa

ἀστατοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.

senza fissare dimorare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω