ἅπας (hapas)

da ἄλφα (come una particella di unione) e πᾶς
TDNT - 5: 886,795
Numero Strong: G537
aggettivo

1) completamente, tutto, il tutto, tutti insieme, ogni

ἅπαν: nom. sing. neut.
ἅπαντα: acc. pl. neut., acc. sing. masc., nom. pl. neut.
ἅπαντας: acc. pl. masc.
ἅπαντες: nom. pl. masc.
ἁπάντων: gen. pl. neut.
ἅπας: nom. sing. masc.
ἅπασαν: acc. sing. femm.

intero: 1
non tradotto: 1
ogni cosa: 5
tutto: 24
tutto cosa: 1
tutto dovere: 1
tutto quanto: 1
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω