ἄκακος (akakos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e κακός
TDNT - 3: 482,391
Numero Strong: G172
aggettivo

1) senza astuzia o frode, innocente, libero da colpa, semplice
2) che non teme il male dagli altri, che non sospetta di nessuno

ἄκακος: nom. sing. masc.
ἀκάκων: gen. pl. masc.

innocenza: 1
semplicità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω