ἄμαχος (amachos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e μάχη
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: G269
aggettivo

1) quello a cui non si può resistere, invincibile
2) non litigioso
3) che astiene da combattimento

ἄμαχον: acc. sing. masc.
ἀμάχους: acc. pl. masc.

non litigare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω