ἄθεσμος (athesmos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una derivata da τίθημι (nel senso di decretare)
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: G113
aggettivo

1) che infrange le limitazioni della legge e gratifica le proprie concupiscenze, cattivo

ἀθέσμων: gen. pl. masc.

scelleratezza: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω