ἄσβεστος (asbestos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da σβέννυμι
Numero Strong: G762
aggettivo

1) inestinguibile
   1a) del fuoco eterno dell'inferno per punire ii condannati

ἄσβεστον: acc. sing. neut.
ἀσβέστῳ: dat. sing. neut.

(+) inestinguibile: 1
fuoco inestinguibile: 1
inestinguibile: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω