ἄτομος (atomos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e la radice di τομός
Numero Strong: G823
aggettivo

1) quello non può essere tagliato in due né diviso, indivisibile
   1a) di un momento di tempo

ἀτόμῳ: dat. sing. neut.

uno momento: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω