ἄτοπος (atopos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e τόπος
Numero Strong: G824
aggettivo

1) fuori luogo, non adatto, sconveniente, inopportuno
2) improprio, cattivo
3) ingiusto
4) che reca disturbo, dannoso

ἄτοπον: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἀτόπων: gen. pl. masc.

colpa: 1
di male: 1
male: 1
molestare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω