ἄξιος (axios)

probabilmente da ἄγω
TDNT - 1: 379,63
Numero Strong: G514
aggettivo

1) che merita, che merita come un'altra cosa di simile valore, ha un valore simile
2) adatto, congruo, corrispondente a una cosa
3) di uno che ha meritato una cosa degna
   3a) sia in senso positivo che negativo
+ οὐ: indegno

ἀξία: nom. sing. femm.
ἄξια: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἄξιοι, ἄξιοί: nom. pl. masc.
ἄξιον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἄξιόν: nom. sing. neut.
ἄξιος, ἄξιός: nom. sing. masc.
ἀξίους: acc. pl. masc.

(+εἰμί) convenire: 1
(+εἰμί) meritare: 2
che meritare: 1
cosa degnare: 1
da meritare: 1
degnare: 23
degnare di: 7
giustificare: 1
meritare: 3
paragonare: 1
Totale: 41

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω