ῥαβδοῦχος (rhabdouchos)

da ῥάβδος e ἔχω
TDNT - 6: 971,982
Numero Strong: G4465
sostantivo maschile

1) uno che porta le verghe
2) un littore, un ufficiale pubblico che portava il bastone ed altri simboli di ufficio davanti ad un magistrato

ῥαβδοῦχοι: nom. pl.
ῥαβδούχους: acc. pl.

littore: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω