ὁμοιοπαθής (homoiopathês)

da ὅμοιος e l'alternativa di πάσχω
TDNT - 5: 938,798
Numero Strong: G3663
aggettivo

1) che soffre nello stesso modo, di sentimenti o affezioni simili

ὁμοιοπαθεῖς: nom. pl. masc.
ὁμοιοπαθὴς: nom. sing. masc.

come: 1
sottoporre a stesso passione: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω