ὀλιγόψυχος (oligopsuchos)

da ὀλίγος e ψυχή
TDNT - 9: 665,1342
Numero Strong: G3642
aggettivo

1) timido

ὀλιγοψύχους: acc. pl. masc.

scoraggiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω