ὑπήκοος (hupêkoos)

da ὑπακούω
TDNT - 1: 224,34
Numero Strong: G5255
aggettivo

1) che ascolta, obbediente
+ γίνομαι: che ubbidisce

ὑπήκοοι, ὑπήκοοί: nom. pl. masc.
ὑπήκοος: nom. sing. masc.

(+γίνομαι) dare ascoltare: 1
ubbidire: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω