ὑπακοή (hupakoê)

da ὑπακούω
TDNT - 1: 224,34
Numero Strong: G5218
sostantivo femminile

1) obbedienza, acquiescenza, sottomissione
2) obbedienza resa ai consigli di qualcuno, un'obbedienza mostrata nell'osservare le cose richieste dal cristianesimo
+ εἰς: rendere obbediente

ὑπακοή, ὑπακοὴ: nom. sing.
ὑπακοῇ: dat. sing.
ὑπακοήν, ὑπακοὴν: acc. sing.
ὑπακοῆς: gen. sing.

(+) ubbidire: 1
a ubbidire: 1
di ubbidire: 1
ubbidire: 12
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω