Ἀντιπᾶς (Antipas)

contrazione di una parola composta da ἀντί ed una parola derivata da πατήρ
Numero Strong: G493
nome maschile

Antipa = "come il padre"
1) un cristiano di Pergamo che fu martirizzato

Ἀντιπᾶς: nom. sing.

Antipa: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω