αὐτόματος (automatos)

da αὐτός e la stessa parola di μάτην
Numero Strong: G844
aggettivo

1) spinto dai propri impulsi, o agire senza l'istigazione o intervento di un altro
2) usato spesso per indicare la terra che produce delle piante da sola, e delle piante stesse e i frutti che crescono senza essere coltivati

αὐτομάτη: nom. sing. femm.

da sé: 1
da sé stesso: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω