αὐτόπτης (autoptês)

da αὐτός e ὀπτάνομαι
TDNT - 5: 373,706
Numero Strong: G845
sostantivo maschile

1) il vedere con i propri occhi, un testimone oculare
   1a) un termine medico: autopsia, un controllo dettagliato

αὐτόπται: nom. pl.

testimoniare oculare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω