χαρά (chara)

da χαίρω
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: G5479
sostantivo femminile

1) gioia, contentezza
   1a) la gioia ricevuta da te
   1b) la causa o occasione di gioia
      1b1) di persone che sono la gioia di qualcuno
+ μετά: gioiosamente

χαρά: nom. sing.
χαρὰ: nom. sing., voc. sing.
χαρᾷ: dat. sing.
χαράν, χαρὰν: acc. sing.
χαρᾶς: gen. sing.

(+) gioire: 1
allegrezza: 2
di gioire: 5
di uno gioire: 1
gioire: 46
per gioire: 1
uno gioire: 2
vivere: 1
Totale: 59

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω