χειρόγραφον (cheirografon)

da una parola composta da χείρ e γράφω
TDNT - 9: 435,1309
Numero Strong: G5498
sostantivo neutro

1) una scrittura, quello che qualcuno ha scritto con la sua mano
2) una nota scritta a mano o scrittura in cui si riconosce che del denaro è stato depositato presso qualcuno oppure prestato da qualcuno ad un altro, da restituire al tempo stabilito

χειρόγραφον: acc. sing.

documentare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω