χειροποίητος (cheiropoiêtos)

da χείρ ed una parola derivata da ποιέω
TDNT - 9: 436,1309
Numero Strong: G5499
aggettivo

1) fatto dalle mani cioè con l'abilità degli uomini
   1a) di templi
   1b) di circoncisione
   1c) di idoli

χειροποίητα: acc. pl. neut.
χειροποιήτοις: dat. pl. masc.
χειροποίητον: acc. sing. masc.
χειροποιήτου: gen. sing. femm.

(+) fare da mano di uomo: 1
costruire da mano: 1
fare da mano di uomo: 3
per mano di uomo: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω