χρηστολογία (chrêstologia)

da una parola composta da χρηστός e λέγω
TDNT - 9: 492,1320
Numero Strong: G5542
sostantivo femminile

1) il parlare lusinghiero, il discorso bello e plausibile che simula la bontà

χρηστολογίας: gen. sing.

(+) dolcezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω