χωρέω (chôreô)

da χώρα
Numero Strong: G5562
verbo

1) lasciare spazio (che può essere riempito o occupato da un altro), fare spazio, dare luogo, cedere
   1a) ritirarsi
   1b) metaforicamente recarsi, girarsi
2) andare avanti, avanzare, procedere, succedere
3) avere spazio per ricevere o tenere qualcosa
+ οὐ: non potere ricevere

χωρεῖ: 3sing. att. pres. ind.
χωρεῖν: att. pres. inf.
χωρείτω: 3sing. att. pres. imptv.
χωρῆσαι: att. aor. inf.
χωρήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
χωροῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
χωροῦσιν: 3pl. att. pres. ind.

(+ἐγώ) fare porre: 1
andare: 1
capire: 2
contenere: 1
essere capacità di mettere in praticare: 1
giungere: 1
penetrare: 1
potere contenere: 1
spazio: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω