διοπετής (diopetês)

dall'alternativa di Ζεύς e l'alternativa di πίπτω
Numero Strong: G1356
aggettivo

1) che cade da Zeus, cioè da cielo
2) un'immagine dell'Artemis di Efeso che si supponeva fosse caduta da cielo

διοπετοῦς: gen. sing. neut.

cadere da cielo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω