δουλαγωγέω (doulagôgeô)

da una parola presumibilmente composta da δοῦλος e ἄγω
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: G1396
verbo

1) condurre in schiavitù, reclamare come il proprio schiavo
2) rendere qualcuno uno schiavo e trattare come uno schiavo, cioè con gravità, soggetto a disciplina austera e rigida

δουλαγωγῶ: 1sing. att. pres. ind.

ridurre in schiavo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω