εἰσακούω (eisakouô)

da εἰς e ἀκούω
TDNT - 1: 222,34
Numero Strong: G1522
verbo

1) dare attenzione a, ascoltare un'ammonizione, ubbidire
2) ascoltare, assentire, essere sentito, avere la richiesta concessa
   2a) di persone che offrono preghiere a Dio
   2b) di preghiere offerte

εἰσακουσθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
εἰσακουσθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
εἰσακούσονταί: 3pl. med. fut. ind.
εἰσηκούσθη: 3sing. pass. aor. ind.

ascoltare: 1
esaudire: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω