φιλάδελφος (filadelfos)

da φίλος e ἀδελφός
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G5361
aggettivo

1) che ama il fratello e la sorella
2) in senso più largo, che ama qualcuno come un fratello, che ama i propri concittadini
   2a) di un israelita
   2b) di un cristiano che ama altri cristiani

φιλάδελφοι: nom. pl. masc.

amare fratello: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω