φρόνημα (fronêma)

da φρονέω
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: G5427
sostantivo neutro

1) quello che uno ha nella mente, i pensieri e propositi
+ σάρξ: con mente terrena, mondano
+ πνεῦμα: con mente spirituale

φρόνημα: nom. sing.

bramare: 3
desiderare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω