γράμμα (gramma)

da γράφω
TDNT - 1: 761,128
Numero Strong: G1121
sostantivo neutro

1) una lettera
2) qualsiasi scritto, un documento o nota
   2a) una nota di mano, conto, obbligazione, riconoscimento scritto di un debito
   2b) una lettera, un'epistola
   2c) le Sacre Scritture (dell'AT)
3) lettere, cioè cultura
   3a) della cultura sacra
+ ἐν: scrivere

γράμμα: nom. sing.
γράμμασιν: dat. pl.
γράμματα: acc. pl., nom. pl.
γράμματι: dat. sing.
γράμματος: gen. sing.

carattere: 1
di lettera: 2
dottrina: 1
in lettera: 1
lettera: 4
scrivere: 5
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω