κακῶς (kakôs)

da κακός
TDNT - 4: 1091,*
Numero Strong: G2560
avverbio

1) misero, essere malato, ripugnante
2) ingiustamente, in modo sbagliato
3) parlare male di, ingiuriare qualcuno
+ ἔχω: essere malato, gente malata

κακῶς: avv.

(+ἔχω) malattia: 4
essere infermità: 1
gravare: 1
malattia: 4
male: 4
molto: 1
non tradotto: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω