καθώς (kathôs)

da κατά e ὡς
Numero Strong: G2531
avverbio

1) secondo, come
   1a) come, addirittura come
   1b) in proporzione come, nel grado che
2) siccome, visto che
3) quando, dopo che
+ καί: come pure

καθώς, καθὼς: avv.

(+καί) uguagliare: 1
(+οὕτως) come: 1
che: 1
ciò che: 1
come: 145
così: 2
di cui: 1
di modo: 1
giacché: 1
in virtù di: 1
infatti: 1
mentre: 1
non tradotto: 10
quale: 2
quanto: 1
secondo: 9
secondo quello che: 2
siccome: 1
Totale: 182

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω