καθαιρέω (kathaireô)

da κατά e αἱρέομαι (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 3: 411,380
Numero Strong: G2507
verbo

1) abbassare
   1a) senza l'idea di violenza: liberare dalla croce qualcuno crocifisso
   1b) con l'uso di forza: gettare giù
2) tirare giù, demolire
   2a) i ragionamenti sottili (di oppositori) paragonati ad una fortezza, cioè confutare, distruggere

καθαιρεῖσθαι: pass. pres. inf.
καθαιροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
καθεῖλεν: 3sing. att. aor. ind.
καθελεῖν: att. aor. inf.
καθελόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καθελῶ: 1sing. att. fut. ind.
καθελὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) fare scendere: 1
(+ἀπό θρόνος) detronizzare: 1
demolire: 2
distruggere: 1
privare: 1
trarre: 1
trarre giù: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω