καθοράω (kathoraô)

da κατά e ὁράω
TDNT - 5: 379,706
Numero Strong: G2529
verbo

1) guardare in giù, vedere da sopra, guardare dall'alto
2) vedere completamente, percepire chiaramente, capire

καθορᾶται: 3sing. pass. pres. ind.

vedere chiarire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω