κατέχω (katechô)

da κατά e ἔχω
TDNT - 2: 829,286
Numero Strong: G2722
verbo

1) detenere, trattenere
   1a) dall'andare via
   1b) contenere, impedire (il corso o progresso di)
      1b1) quello che impedisce, l'Anticristo dalla sua apparenza
      1b2) controllare il corso di un nave cioè tenere la nave
   1c) tenere fermo, tenere sicuro, tenere possesso di
2) ottenere possesso di, prendere
   2b) possedere

κατάσχωμεν: 1pl. att. aor. cong.
κατέχειν: att. pres. inf.
κατέχετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
κατέχον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
κατέχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατεχόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κατέχουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κατέχωμεν: 1pl. att. pres. cong.
κατέχων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

conservare: 1
mantenere: 1
mantenere fermare: 2
occupare: 1
possedere: 2
ritenere: 3
soffocare: 1
tenere: 1
trattenere: 2
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω