κατέρχομαι (katerchomai)

da κατά e ἔρχομαι (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G2718
verbo

1) venire in giù, andare in giù
   1a) di uno che va da un luogo più alto ad uno più basso
   1b) di quelli che arrivano a un luogo in nave

κατελθεῖν: att. aor. inf.
κατελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
κατελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
κατελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατερχομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
κατῆλθεν, κατῆλθέν: 3sing. att. aor. ind.
κατήλθομεν: 1pl. att. aor. ind.
κατῆλθον: 3pl. att. aor. ind.

approdare: 1
arrivare: 1
che scendere: 1
discendere: 2
giungere: 3
recare: 1
scendere: 6
venire: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω