κατάγω (katagô)

da κατά e ἄγω
Numero Strong: G2609
verbo

1) condurre in giù, portare in giù
2) portare una nave dal mare alla terra
3) essere portato (giù) in una nave, sbarcare, approdare a

καταγαγεῖν: att. aor. inf.
καταγάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
καταγάγῃς: 2sing. att. aor. cong.
καταγαγόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταγαγὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καταχθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
κατήγαγον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
κατήχθημεν: 1pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) condurre giù: 1
approdare: 1
arrivare: 1
condurre: 2
condurre giù: 1
fare scendere: 1
ricondurre giù: 1
trarre: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω