κατάθεμα (katathema)

da κατά e ἀνάθεμα
TDNT - 1: 354,*
Numero Strong: G2652
sostantivo neutro

1) maledizione

κατάθεμα: nom. sing.

maledire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω