κατάσκοπος (kataskopos)

da κατά (intensiva) e σκοπός (nel senso di un osservatore)
TDNT - 7: 417,1047
Numero Strong: G2685
sostantivo maschile

1) ispettore, spia

κατασκόπους: acc. pl.

spiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω