κατήφεια (katêfeia)

da una parola composta da κατά e forse una parola derivata dalla radice di φαίνω (con il significato sconfortato)
Numero Strong: G2726
sostantivo femminile

1) uno sguardo sconfortato espressivo di dolore
2) vergogna, abbattimento, malinconia

κατήφειαν: acc. sing.

tristezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω