καταδουλόω (katadouloô)

da κατά e δουλόω
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: G2615
verbo

1) condurre in servitù, asservire
2) asservire a sé stesso, condurre in servitù per sé stesso

καταδουλοῖ: 3sing. att. pres. ind.
καταδουλώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.

(+ἐγώ) rendere schiavo: 1
ridurre in schiavo: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω