καταφέρω (kataferô)

da κατά e φέρω (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G2702
verbo

1) condurre giù, portare giù, gettare giù
   1a) gettare un ciottolo nell'urna
      1a1) dare il proprio voto, approvare
   1b) essere caricato, affondare (dalla finestra alla pavimentazione)
   1c) metaforicamente
      1c1) essere appesantito da, superato, portato via
      1c2) affondare nel sonno, addormentarsi

καταφερόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
καταφέροντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατενεχθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατήνεγκα: 1sing. att. aor. ind.

cogliere: 1
dare: 1
portare: 1
sopraffare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω