καταγγέλλω (kataggellô)

da κατά e la radice di ἄγγελος
TDNT - 1: 70,10
Numero Strong: G2605
verbo

1) annunciare, dichiarare, promulgare, rendere noto
2) proclamare pubblicamente, pubblicare
3) denunciare, fare un rapporto, tradire

καταγγέλλειν: att. pres. inf.
καταγγέλλεται: 3sing. pass. pres. ind.
καταγγέλλετε: 2pl. att. pres. ind.
καταγγέλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
καταγγέλλουσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
καταγγέλλω: 1sing. att. pres. ind.
καταγγέλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατηγγείλαμεν: 1pl. att. aor. ind.
κατήγγειλαν: 3pl. att. aor. ind.
κατηγγέλη: 3sing. pass. aor. ind.
κατήγγελλον: 3pl. att. impf. ind.

(+σύ) annunziare: 1
annunziare: 13
avere annunziare: 1
divulgare: 1
predicare: 1
proclamare: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω