κατακαυχάομαι (katakauchaomai)

da κατά e καυχάομαι
TDNT - 3: 653,423
Numero Strong: G2620
verbo

1) vantarsi contro qualcuno, pensare di essere superiore a qualcuno, vantarsi a danno (di una persona o cosa)

κατακαυχᾶσαι: 2sing. med. pres. ind.
κατακαυχᾶσθε: 2pl. med. pres. imptv.
κατακαυχᾶται: 3sing. med. pres. ind.
κατακαυχῶ: 2sing. med. pres. imptv.

insuperbire: 1
insuperbire contro: 1
trionfare su: 1
vantare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω